Ako začať?

Chcete sa venovať niečomu novému, neobyčajnému, systematicky, disciplinovane a najmä pre seba?
Tak, aby ste to dokázali urobiť úplne sami, odľahčili svoje telo a upokojili svoju myseľ? Ste na správnom mieste!
„Vykonať vec, ktorej sa bojíme, je prvý krok k úspechu.“ - Mahátma Gándhí

Súkromné hodiny

Súkromné hodiny sú ten najlepší spôsob ako začať s jogou. Základom každej pôvodnej jogovej praxe je dych. Hodina prebieha tak, že sa jogu začneme učiť systematicky, postupne, krok po kroku.

Naučím vás správne dýchať v rámci metódy jogy a následne prepájať dýchanie s pohybom. To je alfa a omega jogovej praxe. Povieme si aj čo-to z teórie jogy. Materiály sú samozrejme v cene hodín. Celý princíp spočíva v tom, že sa budeme učiť „cvičiť“ po kúskoch tak, aby sme prihliadli na vašu individualitu. Niekto je starší, iný mladší, silnejší, tuhší, vyšší, menší, muž, žena, manuálne pracujúci alebo intelektuálne... možností môže byť veľa a to všetko sa odráža na našom myslení, na tele... preto nie je možné aplikovať tú istú prax na každého.

Z hodiny teda odchádzate s tým, že si budete pamätať to, čo sme na danej hodine prebrali. Potom ale prichádza tá najdôležitejšia časť vašej praxe a to je vaša vlastná jogová prax. Na ďalšej hodine už cvičíte sami to, čo sme sa naučili na predchádzajúcej. Nemusíte sa báť, nikto od vás nebude očakávať heroický výkon. Všetko je iba o praxi a vašu prax nastavím tak, aby pre vás bola zvládnuteľná a aby ste si pamätali jej logickú postupnosť. Ak sa ale tomu, čo sa naučíme, nebudete venovať, pamätať si, alebo vládať, nepokračujeme v praxi ďalej, takže to, koľko hodín bude potrebných na zvládnutie celej série, je čisto na vás a vašom vlastnom prístupe. Disciplína je vo východných umeniach veľmi dôležitá.

Výsledkom hodín bude, že budete vedieť jogu praktizovať sami a bezpečne. Naučíte sa jogovú prax používať.

Keďže súkromná hodina je drahšia záležitosť, je možné dohodnúť sa, ak ste skupina 3 – 10 ľudí na podobnom koncepte, samozrejme za výhodnejšiu cenu. Pre viac info ma kontaktujte mailom.

Kurzy

Začiatočnícky kurz je cenovo dostupnejšie riešenie ako začať s jogou. Kurz prebieha vo vopred stanovených termínoch, ktoré nie je možné meniť. Na kurze sa naučíme dýchať v rámci jogovej metódy a začneme sa učiť sylabus ashtanga jogy - fyzickú prax tak, aby bola zvládnuteľná pre začiatočníkov, teda jednoduchú formu praxe.

Porozprávam vám o histórii jogy ako aj o teórii. Snažím sa vždy zariadiť kurz tak, aby trval aspoň 1 mesiac, aby sme stihli prebrať všetko najpodrobnejšie. Dnes sa často stáva, že kurzy absolvujete veľmi rýchlo, intenzívne a síce lacno, avšak veľa si z nich nezapamätáte. Nezabúdajte na to, čo je cieľom kurzu a čo jeho absolvovaním dosiahnete. Je tiež dôležité, kto kurz vedie a aké má skúsenosti, keďže sa dnes učiteľmi stávajú absolventi pár dňových učiteľských tréningov.

Na kurze dostanete všetky potrebné materiály, ktoré vám zostanú. Výsledkom kurzu je, že budete vedieť praktizovať jednoduchú formu 1. série Ashtanga jogy sami, do konca svojho života. Samozrejme si povieme aj ako ďalej pokračovať. Budem sa na vás tešiť.

Začiatočnícke kurzy pripravujem, pre ich aktuálnu ponuku ma, prosím, kontaktujte.

Verejné „MYSORE“ hodiny

Verejné hodiny známe pod názvom „Mysore“ sú hodiny, kde každý praktikant cvičí Ashtanga jogu sám. Ktorúkoľvek sériu. Každý jedinec praktizuje vlastným tempom svoju vlastnú prax z čoho vyplýva, že ju aspoň sčasti musí poznať. Inštruktor na hodine kontroluje dodržiavanie metódy jogy, systému vinyas a správneho prevedenia ásan, pričom praktikujúcim fyzicky dopomáha, pomáha zvládnuť rôzne ásany a kontroluje bezpečnosť prevedenia praxe. Za normálnych okolností je takáto hodina tiež ďalšou možnosťou pre začiatočníkov ako sa jogu naučiť. Avšak, ideálny počet ľudí na takejto hodine pre jedného inštruktora, resp. pre mňa je približne 10 ľudí. Ak by došiel nováčik na takúto hodinu, moju pozornosť by som musel venovať iba jemu a na ostatných by mi nezostával čas. Preto každý začiatočník môže navštevovať túto hodinu po absolvovaní začiatočníckeho kurzu, kde sa naučí praktizovať 1. sériu Ashtanga jogy sám.
V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať. Pre bližšie informácie si pozri blog „Ako praktizovať Ashtanga jogu“.

Vedená hodina

Vedená hodina je hodina, kedy inštruktor vedie celú skupinu jedným tempom. Takúto hodinu môžu absolvovať iba jedinci, ktorí majú pravidelnú jogovú prax danej série a vedia ju praktizovať sami. Ideálne takí, ktorí pravidelne navštevujú „mysore“ hodiny.
TÁTO HODINA NIE JE VHODNÁ PRE ZAČIATOČNÍKOV v Ashtanga joge, ba priam by som povedal, že je pre nich až nebezpečná! Je to najťažšia forma jogovej praxe. Hodina je vhodná pre pravidelných a disciplinovaných ľudí, ktorí si chcú zopakovať vinyasy v praxi a zažiť atmosféru skupiny s vysokou energiou. Pre bližšie informácie pozri blog „Ako praktizovať Ashtanga jogu“.

laci-01

Pridajte sa na moje hodiny!​

Napíšte mi a rezervujte si miesto na najbližšom kurze. Alebo si môžeme dohodnúť individuálne hodiny.